Als je een afbeelding wilt schalen, moet je een keuze maken tussen schalen in verhouding, of met de mogelijkheid de afbeelding uit te rekken of in te krimpen, dus uit verband te trekken. Je doet dat met het koppelteken. Kijk zelf maar: